Mon 7 Consulting AB

Specialutvecklar IT-system för att effektivisera er verksamhet


Systemutveckling
Effektivisering
Infrastruktur

Systemutveckling

Vi utför kundanpassad systemutveckling. Med ett litet men specialiserat team av spetsutvecklare kan vi skapa väldigt avancerade system på kort tid.

Effektivisering

Vi är experter på att identifiera och implementera effektivseringsmöjligheter som IT system kan möjligöra inom organisationer.

Infrastruktur

Vi har lång erfarenhet av drift och underhåll av affärskritiska system.